Du kan påverka ca 8 ton CO2e/år i din vardag

I år har jag och Patrik som mål att minska våra konsumtionsbaserade klimatutsläpp till -70% lägre än genomsnittsvensken. Första frågan blir då förstås - vad släpper genomsnittssvensken ut? Detta är en knepig fråga, men förenklat så släppte genomsnittssvensken år 2017 ut ca 9.5 ton CO2e per person.

Naturvårdsverket har beräknat utsläppen till 8.9 ton CO2e utsläpp per person för 2017, men räknar då inte med viktiga delar av flygets påverkan (höghöjdseffekten + tankat bränsle utomlands) som lägger till uppåt 0.7 ton CO2e/person (1), så vår bild är att 9.5 ton är närmre sanningen om vi avrundar till halva ton. Som vi förstår det, så räknas detta inte med i Naturvårdsverkets siffror bl.a. för att undvika att det "dubbelräknas" i internationella jämförelser mellan länder. Men när vi försöker förstå vilka av våra vardagsbeslut som påverkar klimatet blir det viktigt att ta med hela flygets påverkan.

Ca 8 ton CO2e/person/år påverkas av de beslut vi fattar i vardagen

Konsumtionens klimatpåverkan

Hur stor del kan vi påverka då? Förenklat kan en säga att ca 8 ton CO2e/person per år påverkas genom de beslut vi fattar i vardagen och ca 1.5 ton CO2e/person (2) påverkas genom röstsedeln (offentliga utsläpp och offentliga investeringar). Vårt fokus kommer ligga på att minska de 8 ton CO2e/person som påverkas av vardagsbesluten med -70%. Det innebär att vi har en klimatbudget på ca 2.4 ton CO2e/person för 2020.

Vi har en klimatbudget på ca 2.4 ton CO2e/person för 2020

Vi kommer under året dela hur vi gör för att hålla oss inom denna budget samtidigt som vi försöker leva meningsfulla och härliga liv. Vi hoppas kunna inspirera och visa att detta redan är möjligt för många och få tips från dig som läser detta som kan hjälpa oss att lyckas!

Hoppas du vill följa med på denna resa!

 

För dig som är intresserad: Data och källor!

Vår ambition är att sprida så korrekt information som möjligt i linje med de senaste mätningarna och samlade resultat från forskning. Därför kommer vi i dessa inlägg försöka att alltid inkludera källor längst ner, så att du som är intresserad av att fördjupa dig kan se var vi hämtat siffrorna från. Om du vill utmana något av våra antaganden eller känner till mer aktuell/korrekt data uppskattar vi detta varmt och du får gärna dela detta i kommentarsfältet nedan eller på våra posts på facebook eller instagram.

 

Källor:

(1) Flygets "ytterligare klimatpåverkan" baseras på Naturvårdsverkets sida om flygets klimatpåverkan samt Chalmers-rapporten "Klimatpåverkan från svenska befolkningens flygresor 1990 – 2017" 

(2) Vi har funnit det utmanande att hitta en uppdaterad siffra på utsläpp från offentliga utsläpp där man inkluderar det offentliga som hamnar under kategorin "Investeringar" i de konsumtionsbaserade utsläppen. Men enligt Naturvårdsverket var det ca 0.98 ton CO2e utsläpp år 2017 för offentlig konsumtion utanför kategorin "investeringar" och enligt Naturvårdsverkets indikatorer för konsumtionens klimatpåverkan år 2016 så bestod då ca 16% av investeringarna av offentliga investeringar. Om vi antar ungefär samma fördelning för år 2017 då totala investeringar var 2.6 ton CO2e/person investeringar får vi ca +0.42 ton CO2e, vilket ger oss en total på ca 1.4 ton CO2e. Dessa siffror innehåller en stor osäkerhet, vilket är en del av varför vi avrundar dem till halva ton. En lite äldre siffra som ibland används anger 2 ton CO2e/person & år för offentlig konsumtion, t.ex. används det som exempel på klimatkontot. Så enligt vår bästa förståelse är 1.5 ton CO2e en rimlig estimering av nuvarande läge.


Lämna en kommentar

Vänligen notera att alla kommentarer behöver godkännas innan de publiceras