Nu vänder vi klimattrenden och halverar globala utsläpp!

Nu börjar den hållbara transformationens decennium! 💪🌍 Jag och Patrik kommer i år försöka sänka vår klimatpåverkan med -70% jämfört med genomsnittssvensken.

2020 är året vi alla tillsammans kan vända klimattrenden och om vi till 2030 globalt halverar våra utsläpp av CO2e så har vi en chans att hålla den globala uppvärmningen under +1.5°C 🌱

Vi är övertygade om att tekniken och verktygen finns för att väldigt många redan idag ska kunna minska sin klimatpåverkan med 70% och samtidigt leva härliga liv. Och majoriteten kommer kunna göra denna resa inom tio år. Om vi får med 70% av Sveriges befolkning på denna resa till 2030 så har vi halverat Sveriges hushålls klimatpåverkan - ett enormt viktigt steg i rätt riktning. 🎉 (70% gånger 70% är ungefär lika med 50% 😊)

Under året kommer vi dela massa tips om hur vi gör för att minska vår klimatpåverkan med 70% och vi hoppas varmt på att du vill hänga med på denna resa! 🚄

Vi kommer också dela massa data om hur vi räknat mm för den som gillar siffror 😊 Har du tips som du tycker att vi ska ta med får du jättegärna kommentera nedan! Nu kör vi! 🚀 /Johannes


Lämna en kommentar

Vänligen notera att alla kommentarer behöver godkännas innan de publiceras