Klimatpåverkan från jordnötskassen

Vego Pad Thai

Då är det dags delge resultatet av andra kassen vi klimatberäknat med hjälp av Klimatos webbverktyg. Andra kassen som klimatberäknats är jordnötskassen.

Jordnötskassen visade sig ha liknande klimatpåverkan som linskassen. Kassen kallas jordnötskassen eftersom jordnötssmör är den primära proteinkällan. Den innehåller marockansk kikärtsgryta, vego pad thai och couscouspanna. Äter man en kost som motsvarar jordnötskassens CO2e-utsläpp blir de totala utsläppen över ett år endast 300 kg CO2e per person (räknat på ett energibehov på 2000 kcal/dag). Det är en minskning med över 80 % gentemot medelsvenskens årliga matrelaterade klimatutsläpp (1 800 kg CO2e). Enligt Världsnaturfonden (WWF) behöver vi minska klimatpåverkan från mat med 75 %.

Att äta mer vegansk mat är bra för klimatet men det stoppar inte där. En ny studie publicerad i Science av forskare från Oxford visar att animalisk mat endast bidrar med 18 % av kalorierna men tar upp 83 % av jordbruksmarken. Joseph Poore som lett forskningsarbetet hävdar att en vegansk kost är troligtvis den enskilt största insatsen man kan göra för att minska sin negativa påverkan på planeten.

Det här är vårt första försök till att mer exakt beräkna klimatpåverkan från Enkla Kassen. Vi vill flagga för att det finns en del begränsningar i datan och vi därför inte alltid har t.ex. helt korrekt ursprungsland i klimatbedömningen, men vi siktar på att förbättra detta med tiden och kommer då uppdatera våra estimat. 

Klimatberäkningen med hjälp av Klimatos webbverktyg var ett stort steg framåt i att beräkna klimatnyttan av Enkla Kassen. Vi kommer inom kort att publicera dessa siffror så de syns mer tydligt på fler delar av vår hemsida.


Lämna en kommentar

Vänligen notera att alla kommentarer behöver godkännas innan de publiceras