Blogg

WWF: Utsläppen från maten måste minska med tre fjärdedelar

WWF: Utsläppen från maten måste minska med tre fjärdedelar

Enligt WWF behöver klimatutsläppen från svenskarnas matvanor minska med 75 %. Därför har vi lanserat Enkla Kassen som en genväg till en mer hållbar livsstil. Med Enkla Kassen kan man minska sin klimatpåverkan från mat med upp till 80 %. Detta geno...