Vår matkonsumtion äter ensamt upp hela växthusgasbudgeten för 2050

Nedan är en del av ett gästbloggs-inlägg vi skrivit på Klimatfokus. Kika in där om du vill läsa hela inlägget.

 

Vi har en rejäl livsstilsresa framför oss för att klara 2-graders-målet

I dagsläget släpper den genomsnittliga personen i Sverige ut över 10 ton CO2e varje år enligt Naturvårdsverket. För att den globala uppvärmningen ska begränsas till 2 grader så uppskattas det att vårt totala utsläppsutrymme år 2050 är under 2 ton per person och år.

Sveriges konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person och år

Vår matkonsumtion äter ensamt upp hela växthusgasbudgeten för 2050

I Sverige genererar våra matvanor i snitt 1,8 ton CO2e per person och år. Så som vi äter idag skulle den totala budgeten för växthusgasutsläpp för år 2050 användas till enbart mat. Även om vi ställer om energisystemet bort från fossila bränslen, så skulle vi år 2050 ligga på ungefär samma nivå som idag om vi behåller våra matvanor. Det ser alltså ut att vara omöjligt att nå hållbara utsläppsnivåer om vi inte ändrar vad vi äter.

Utsläppen från mat drivs till största del av vår konsumtion av animalisk mat. Så det finns en lösning! Om vi åt helt växtbaserat skulle vi kunna få vår klimatpåverkan från mat till ner mot 0,3 ton per person och år, en minskning med ca 80 %! Så varje steg vi tar i den riktningen har en stor påverkan på våra utsläpp och är en mycket viktig del i vår resa mot en mer hållbar livsstil.

Svensk klimatpåverkan från mat

 

Källor:

Naturvårdsverket: Rapport 6653 “Hållbara konsumtionsmönster”

Naturvårdsverket: Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person och år

 


Lämna en kommentar

Vänligen notera att alla kommentarer behöver godkännas innan de publiceras