Bli klimatvärvare

Att ändra vad vi äter är en viktig och nödvändig del i klimatomställningen. Maten i Enkla Kassen har upp till 85% lägre klimatpåverkan än vanlig svensk kost.

Därför vill vi göra det enkelt att klimatvärva! Vi vill ge dig ett verktyg du kan använda för att hjälpa familj och vänner att utveckla klimatsmarta matvanor. Hjälp dem att komma igång redan idag genom att ge 30 kr rabatt på deras första leverans av Enkla Kassen. Säg till oss i chatten så fixar vi en personlig rabattkod till dig som du kan använda för att hjälpa en vän komma igång med klimatsmarta matvanor.

"Fixar vi maten fixar vi planeten"


Vi är mitt i en klimatkris och ett ekologiskt sammanbrott (1). Det är bråttom och viktigt att finna en väg ut ur dessa kriser. Matsystemet står för en stor del av miljöpåverkan. Enligt Johan Rockström så "fixar vi maten fixar vi planeten" (2). Vi driver Enkla Kassen för att hjälpa fler att ställa om till miljösmarta matvanor.

Vi tror på stegvis klimatomställning som börjar med sig själv och därefter expanderar påverkan bortom sig själv. Påverkan på familj, vänner och samhället. Att leva en mer hållbar livsstil själv är ett superbra första steg. Det blir ännu mer kraftfullt när vi involverar fler och skapar en rörelse kring klimatsmart livsstil. Det har redan börjat i Sverige med minskning av köttkonsumtionen två år i rad. Det är en toppenbra trend, eftersom att äta mer växtbaserat är det enskilt viktigaste man kan göra för miljön, enligt den största studien hittills på matsystemets miljöpåverkan (3). Tyvärr går det för långsamt, ska vi nå klimatmålen behöver vi öka takten i omställningen!

Därför är det viktigt att fler går från tanke till handling redan idag!

Livsstilsförändringar är viktigare än man kan tro i klimatomställningen!

Det är lättare att ta till sig av budskap som bekräftar sitt nuvarande beteende (4). Lever vi mer klimatsmart, bör vi alltså bli mer mottagliga för klimatbudskap. Då blir vi förhoppningsvis också mer klimatengagerade. Vi människor är också flockdjur som påverkar varandras beteenden. När fler äter klimatsmart mat i vardagen så påverkas människorna kring personerna i mer klimatsmart riktning. Det är till och med så att om du ändrar ditt beteende så påverkas dina vänners vänner och vänners vänners vänner av det, människor du aldrig träffat (5)! Lever fler en mer hållbar livsstil får det alltså spridningseffekter bortom direkta klimatnyttan av vaneförändringen. Det är ett kraftfullt verktyg för att få rull på snöbollen i klimatomställningen!

Så nästa gång du pratar klimat med någon och de frågar vad de kan göra rent konkret för klimatet har vi ett förslag. De kan starta sin resa till mer klimatsmarta matvanor direkt med hjälp av Enkla Kassen. För att ytterligare minska avståndet mellan tanke och handling kan du ge dina vänner 30 kr rabatt på första leveransen som klimatvärvare. Tillsammans finner vi en väg ut ur klimatkrisen! Steg för steg. Ett steg, ett ton CO2e, en vän i taget!

Källor:
1) The Guardian 19-05-17. "Why the Guardian is changing the language it uses about the environment"
2) DN 18-08-30. Johan Rockström ger ut kokbok: ”Fixar vi maten fixar vi planeten”
3) The Guardian 18-05-31 "Avoiding meat and dairy is ‘single biggest way’ to reduce your impact on Earth"
4) Dissonans, ett av fem D (psykologiska barriärer som försvårar att ta till sig av klimatinformation) i Per Espen Stoknes bok "What we think about when we try not to think about global warming"
5) Nicolas Christakis & James Fowler (2011) "Connected - How your friends' friends' friends affect everything you feel, think, and do"