Enkla Kassens Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 25-05-2018

Vi på Enkla Kassen vill ge dig en riktigt enkel vardag och samlar därför in data relaterad till din användning av våra tjänster så vi kan leverera en så bra upplevelse som möjligt. När vi gör detta är det väldigt viktigt att vi hanterar dina personuppgifter på ett bra sätt. Därför vill transparent beskriva hur vi samlar in, lagrar, delar och använder dina personuppgifter, samt beskriva hur du kan kontrollera och ställa in när och hur du vill dela dina personuppgifter.

Detta är vårt mål och denna Integritetspolicy beskriver nedan mer detaljerat vad vi menar.

Omfattning och samtycke

Denna Integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter.

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till en nu levande fysisk person.

Med behandling av personuppgifter avses i princip alla åtgärder som vidtas med personuppgifter, exempelvis insamling, registrering, bearbetning, ändring, användning för olika ändamål, lagring, utlämnande, blockering eller förstöring.

Vi behandlar personuppgifter om dig som:

 • besöker vår hemsida
 • registrerar dig på vår hemsida (t.ex. för att få informationsutskick)
 • beställer våra produkter
 • på andra sätt har kontakt med oss

Vi behandlar personuppgifter för ändamålen att tillhandahålla dig relevant information om vår verksamhet, förbättra din upplevelse samt för att besvara förfrågningar från dig, på de sätt som beskrivs närmare i det följande.

Vi är personuppgiftsansvariga för våra behandlingar och ansvarar för att följa tillämplig dataskyddslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Enkla Kassen AB, Gyllenborgsgatan 9, 112 43 Stockholm, Sverige (nedan benämnt “Enkla Kassen”) är personuppgiftsansvarig. Enkla Kassen är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter och för att tillhandahålla de tjänster som ska tillhandahållas enligt våra Kundvillkor samt inom ramen för och i enlighet med de principer som framgår av denna Integritetspolicy.

Insamling av personuppgifter

Användning av vår hemsida

När du besöker vår hemsida kan det genereras indirekta personuppgifter via vår användning av cookies. Du kan få mer information om vår hantering av cookies i vår cookie-policy. Vi kommer att använda sådana uppgifter för statistikändamål. Vi kommer dock i möjligaste mån använda oss av avidentifierade uppgifter för statistikändamål.

Information som du lämnar till oss

Vi får samla in och spara sådan information som du uppger på våra webbplatser eller som du lämnar till oss i samband med användning av våra webbplatser och tjänster. Detta omfattar:

 • information som du lämnar till oss vid registrering av ett konto, inklusive e-postadress, telefonnummer och annan kontaktinformation
 • ytterligare information som du lämnar till oss via sociala medier
 • leveransinformation, faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar vid köp av en produkt samt, om leveranstjänster tillhandahålls genom ett av våra integrerade system, annan relevant leveransinformation (leveransstatus) som sparas av den valda leveranspartnern
 • information som lämnas i samband med chattar, korrespondens genom våra webbplatser eller korrespondens som skickas till oss

Användning av personuppgifter

Vårt syfte med insamling av personuppgifter är att du ska få åtkomst till våra webbplatser, kunna använda våra tjänster, ge dig kundservice och relevant information om ditt konto och våra tjänster samt ge dig en säker, smidig och anpassad upplevelse. Genom att acceptera denna Integritetspolicy bekräftar du att vi får använda dina personuppgifter för att:

 • ge dig åtkomst till våra webbplatser och de tjänster och den kundservice som du begär
 • kontakta dig, antingen via e-post eller via telefon för att lösa problem med dina leveranser, ditt konto eller vår webbplats
 • kommunicera med dig, antingen direkt eller genom en av våra partners, för marknadsförings- och reklamsyften som du lämnat samtycke till
 • anpassa, mäta och förbättra våra tjänster
 • behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier
 • genomdriva denna Integritetspolicy och våra Kundvillkor

Utlämnande av dina personuppgifter

Dina uppgifter kan komma att lämnas ut till externa parter, t.ex. leverantörer av IT-tjänster eller våra logistikpartners. Dina personuppgifter behandlas alltid konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder. När vi anlitar leverantörer av IT-tjänster som finns utanför EU/EES säkrar vi att dina uppgifter skyddas på ett adekvat sätt, t.ex. genom att ett dataöverföringsavtal, som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring, tecknas med den leverantör utanför EU/EES som får åtkomst till uppgifterna. Dessa modellklausuler finns publicerade på EU-kommissionens hemsida.

Användning av personuppgifter för marknadsföring

Med ditt samtycke som inhämtats i enlighet med tillämpliga regler och denna Integritetspolicy, så kan vi använda dina personuppgifter för att:

 • informera dig om våra webbplatser och tjänster
 • skicka riktad marknadsföring och reklamerbjudanden
 • individanpassa vår service och mäta och förbättra våra annonser

Vi säljer inte och lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål utan ditt uttryckliga samtycke.

Avsluta vår användning av personuppgifter för marknadsföring

Om du inte önskar erhålla marknadsföring per mejl från oss så kan du när som helst välja att ta tillbaka ditt samtycke genom att klicka på “avregistrera”-länken som finns längst ned i varje marknadsföringmejl vi skickar ut.

Du kan läsa vår cookie-policy för mer information om hur du kan avböja att tredje parts cookies används för annonsering.

Lagringsperiod

Dina personuppgifter lagras bara så länge det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter gallrar vi uppgifterna.

Dina rättigheter

Enkla Kassen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du har följande rättigheter gentemot oss:

 • Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.
 • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade
 • Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen
 • Rätt till invändning – en rätt att invända mot behandling som baseras på intresseavvägning, t.ex. för direkt marknadsföring
 • Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet. Under tiden som riktigheten undersöks är Enkla Kassens tillgång till uppgifterna begränsad
 • Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss

Om du anser att vår behandling inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen, har du också rätt att klaga till ansvarig tillsynsmyndighet.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss på info@enklakassen.se

Tack för att du läst igenom vår integritetspolicy, hoppas du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter!

Enkla Kassens Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 25-05-2018

Vi på Enkla Kassen vill ge dig en riktigt enkel vardag och samlar därför in data relaterad till din användning av våra tjänster så vi kan leverera en så bra upplevelse som möjligt. När vi gör detta är det väldigt viktigt att vi hanterar dina personuppgifter på ett bra sätt. Därför vill transparent beskriva hur vi samlar in, lagrar, delar och använder dina personuppgifter, samt beskriva hur du kan kontrollera och ställa in när och hur du vill dela dina personuppgifter.

Detta är vårt mål och denna Integritetspolicy beskriver nedan mer detaljerat vad vi menar.

Omfattning och samtycke

Denna Integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter.

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till en nu levande fysisk person.

Med behandling av personuppgifter avses i princip alla åtgärder som vidtas med personuppgifter, exempelvis insamling, registrering, bearbetning, ändring, användning för olika ändamål, lagring, utlämnande, blockering eller förstöring.

Vi behandlar personuppgifter om dig som:

 • besöker vår hemsida
 • registrerar dig på vår hemsida (t.ex. för att få informationsutskick)
 • beställer våra produkter
 • på andra sätt har kontakt med oss

Vi behandlar personuppgifter för ändamålen att tillhandahålla dig relevant information om vår verksamhet, förbättra din upplevelse samt för att besvara förfrågningar från dig, på de sätt som beskrivs närmare i det följande.

Vi är personuppgiftsansvariga för våra behandlingar och ansvarar för att följa tillämplig dataskyddslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Enkla Kassen AB, Gyllenborgsgatan 9, 112 43 Stockholm, Sverige (nedan benämnt “Enkla Kassen”) är personuppgiftsansvarig. Enkla Kassen är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter och för att tillhandahålla de tjänster som ska tillhandahållas enligt våra Kundvillkor samt inom ramen för och i enlighet med de principer som framgår av denna Integritetspolicy.

Insamling av personuppgifter

Användning av vår hemsida

När du besöker vår hemsida kan det genereras indirekta personuppgifter via vår användning av cookies. Du kan få mer information om vår hantering av cookies i vår cookie-policy. Vi kommer att använda sådana uppgifter för statistikändamål. Vi kommer dock i möjligaste mån använda oss av avidentifierade uppgifter för statistikändamål.

Information som du lämnar till oss

Vi får samla in och spara sådan information som du uppger på våra webbplatser eller som du lämnar till oss i samband med användning av våra webbplatser och tjänster. Detta omfattar:

 • information som du lämnar till oss vid registrering av ett konto, inklusive e-postadress, telefonnummer och annan kontaktinformation
 • ytterligare information som du lämnar till oss via sociala medier
 • leveransinformation, faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar vid köp av en produkt samt, om leveranstjänster tillhandahålls genom ett av våra integrerade system, annan relevant leveransinformation (leveransstatus) som sparas av den valda leveranspartnern
 • information som lämnas i samband med chattar, korrespondens genom våra webbplatser eller korrespondens som skickas till oss

Användning av personuppgifter

Vårt syfte med insamling av personuppgifter är att du ska få åtkomst till våra webbplatser, kunna använda våra tjänster, ge dig kundservice och relevant information om ditt konto och våra tjänster samt ge dig en säker, smidig och anpassad upplevelse. Genom att acceptera denna Integritetspolicy bekräftar du att vi får använda dina personuppgifter för att:

 • ge dig åtkomst till våra webbplatser och de tjänster och den kundservice som du begär
 • kontakta dig, antingen via e-post eller via telefon för att lösa problem med dina leveranser, ditt konto eller vår webbplats
 • kommunicera med dig, antingen direkt eller genom en av våra partners, för marknadsförings- och reklamsyften som du lämnat samtycke till
 • anpassa, mäta och förbättra våra tjänster
 • behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier
 • genomdriva denna Integritetspolicy och våra Kundvillkor

Utlämnande av dina personuppgifter

Dina uppgifter kan komma att lämnas ut till externa parter, t.ex. leverantörer av IT-tjänster eller våra logistikpartners. Dina personuppgifter behandlas alltid konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder. När vi anlitar leverantörer av IT-tjänster som finns utanför EU/EES säkrar vi att dina uppgifter skyddas på ett adekvat sätt, t.ex. genom att ett dataöverföringsavtal, som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring, tecknas med den leverantör utanför EU/EES som får åtkomst till uppgifterna. Dessa modellklausuler finns publicerade på EU-kommissionens hemsida.

Användning av personuppgifter för marknadsföring

Med ditt samtycke som inhämtats i enlighet med tillämpliga regler och denna Integritetspolicy, så kan vi använda dina personuppgifter för att:

 • informera dig om våra webbplatser och tjänster
 • skicka riktad marknadsföring och reklamerbjudanden
 • individanpassa vår service och mäta och förbättra våra annonser

Vi säljer inte och lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål utan ditt uttryckliga samtycke.

Avsluta vår användning av personuppgifter för marknadsföring

Om du inte önskar erhålla marknadsföring per mejl från oss så kan du när som helst välja att ta tillbaka ditt samtycke genom att klicka på “avregistrera”-länken som finns längst ned i varje marknadsföringmejl vi skickar ut.

Du kan läsa vår cookie-policy för mer information om hur du kan avböja att tredje parts cookies används för annonsering.

Lagringsperiod

Dina personuppgifter lagras bara så länge det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter gallrar vi uppgifterna.

Dina rättigheter

Enkla Kassen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du har följande rättigheter gentemot oss:

 • Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.
 • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade
 • Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen
 • Rätt till invändning – en rätt att invända mot behandling som baseras på intresseavvägning, t.ex. för direkt marknadsföring
 • Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet. Under tiden som riktigheten undersöks är Enkla Kassens tillgång till uppgifterna begränsad
 • Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss

Om du anser att vår behandling inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen, har du också rätt att klaga till ansvarig tillsynsmyndighet.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss på info@enklakassen.se

Tack för att du läst igenom vår integritetspolicy, hoppas du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter!