Enkla Kassens Kundvillkor

Senast uppdaterad: 29-01-2019

Allmänt om tjänsten

Välkommen till Enkla Kassen, en prenumerationstjänst för leverans av råvaror och recept till vald leveransplats. Tjänsten ägs och drivs av Enkla Kassen AB, org.nr. 559121-5651, (nedan “Enkla Kassen”). Du blir kund hos Enkla Kassen när du registrerat dina uppgifter på enklakassen.se. Genom att kryssa i rutan ”Jag har läst och godkänner villkoren” vid registrering av dina uppgifter förbinder du dig att följa dessa kundvillkor.

Kundvillkoren utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som dessa kundvillkor berör. Enkla Kassen förbehåller sig rätten att uppdatera och revidera dessa kundvillkor. Särskilda villkor kan komma att gälla för vissa erbjudanden. Sådana villkor gäller då som tillägg till dessa kundvillkor. Har du frågor om kundvillkoren, dina leveranser eller om olika erbjudanden får du gärna kontakta kundtjänst på info@enklakassen.se.

Att bli kund hos Enkla Kassen

För att bli kund hos Enkla Kassen måste du vara minst 18 år och bo inom ett område i Sverige dit vi har möjlighet att leverera matkassar. Beställning görs genom att registrera sig via vår hemsida enklakassen.se. Efter att du genomfört din beställning skickas ett bekräftelsemejl med dina kontakt- och leveransuppgifter, samt information om när din matkasse kommer att levereras. Uppgifterna vid registrering ska vara korrekta och du är skyldig att uppdatera dessa uppgifter om de vid någon tidpunkt skulle förändras. Du ansvarar även för att inloggningsuppgifter förvaras varsamt och inte sprids vidare. I och med registreringen har du startat en löpande prenumeration hos oss.

Prenumerationstjänsten

Som kund hos Enkla Kassen erhåller du en matkasse innehållandes råvaror och recept för att enkelt och snabbt lösa vardagsmaten. Leverans sker varannan vecka eller de veckor du har valt. Tjänsten är en prenumeration och du fortsätter att erhålla leveranser till dess att du väljer att pausa eller avsluta prenumerationen.

Rabatt för nya kunder

Vid de tillfällen då Enkla Kassen erbjuder nya kunder en särskild rabatt på den första kassen gäller sådant erbjudande endast en gång per person. Efter första matkasseleveransen löper prenumerationen vidare till ordinarie pris.

Vid de tillfällen rabatter ges som kan användas oavsett kundstatus kan dessa ha olika begränsningar såsom att ett begränsat antal personer kan använda rabatten, att rabattkoden måste användas inom en viss tid eller att rabattkoden endast kan användas för en kasse. I de fall rabattkoden gäller för en kasse löper prenumerationen vidare till ordinarie pris efter kassens leverans.

Kundens ansvar för att kontrollera innehåll utifrån kundens eventuella särskilda behov eller matallergier

Vi ansvarar inte för att anpassa våra matkassar efter unika kundbehov, såsom allergier och livsmedelsöverkänslighet. Matkassarna kan innehålla nötter. Vad gäller innehåll av animalier förlitar vi oss på leverantörernas egen märkning av de enskilda produkterna.

Du, som kund, ansvarar själv för att läsa på innehållsförteckningarna och att på egen hand byta ut ingredienser som inte är lämpliga för eventuella särskilda behov eller önskemål. Kunder med en överkänslighet eller allergi uppmanas vara extra uppmärksamma.

Information om eventuella förändringar av pris och tjänstens innehåll

Enkla Kassen äger rätt att genomföra förändringar beträffande pris och/eller tjänstens innehåll. Vid prisändringar eller väsentliga förändringar beträffande tjänstens innehåll meddelas samtliga kunder om detta via sms, mejl eller telefon utifrån de uppgifter som lämnats vid registreringen, minst en vecka innan ändringen träder i kraft.

Enkla Kassen förbehåller sig även rätten att i undantagsfall byta ut produkter som listas i menyerna mot lämpliga ersättningsvaror. Detta kan bli aktuellt vid råvarubrist eller om ursprungsingrediensen av annan anledning behöver bytas ut eller ersättas.

Ändring, avbokning eller avslut av prenumeration

När du registrerat dig startas en löpande prenumeration, som du när som helst själv kan avsluta genom att gå in på Min Prenumeration på enklakassen.se. Där kan du också avboka enskilda matkassar, byta produkt eller inaktivera dina leveranser tills vidare. Vi har ingen bindningstid, men följande ändringar i din prenumeration kan göras senast onsdagen innan din nästa leverans: pausning av enskilda veckor, adressändring och avslut av prenumerationen.

Avgifter

Aktuella avgifter kan hittas på vår webbplats: https://enklakassen.se

Betalning

Som kund hos Enkla Kassen kan du endast betala med kort.

Vid första köptillfället debiterar vi ditt kort direkt. Följande leveranser debiteras ditt kort torsdagen innan leverans. Om kortbetalningen misslyckas så görs ett till försök att debitera ditt kort på fredagen. Om detta försök misslyckas så avbryts nästa leverans.

Leverans

Hemleverans sker enligt det leveransalternativ du har valt vid registrering och kan ändras fram till onsdagen innan nästa leverans.

Om leveransen helt skulle utebli krediteras eventuell redan erlagd betalning för leveransen i sin helhet.

Enkla Kassen förbehåller sig rätten att ställa in eller avboka leverans om kunden har angivit bristande eller felaktiga uppgifter vid registrering eller vid force majeure-liknande händelser såsom naturkatastrofer, krig, politiska oroligheter, strejk, lockout, blockad eller annat avtalshinder, eldsvåda, olyckshändelse eller annan omständighet utanför rimlig kontroll för Enkla Kassen, eller annan omständighet som väsentligen försvårar eller försämrar förutsättningarna för att leverans ska kunna fullgöras. I sådana undantagsfall meddelas du som kund om detta snarast möjligt.

Hemleverans

Hemleverans sker till den leveransadress som du anger vid registreringen. Tid för hemleverans är mellan klockan 17.00-22.00 på tisdagar.

Är du inte hemma vid tidpunkten för matkassens leverans placeras matkassen utanför dörren till angiven leveransadress. Bor du i flerfamiljshus placeras matkassen utanför dörren vid angiven lägenhet.

När en matkasse har levererats till leveransadressen övergår ansvaret för matkassen till dig som kund. Enkla Kassen ersätter ej stulen eller väderdrabbad matkasse.

Vid oförutsedda händelser och/eller besvärliga väderförhållanden kan matkassen i undantagsfall komma att levereras efter utsatt tid, det vill säga efter klockan 22.

 

Reklamationer

Om det skulle vara något fel på levererade varor kan du reklamera dessa. Vi önskar att du reklamerar snarast möjligt efter leverans. Detta gör du genom att ta en bild på varan och skicka den till oss på info@enklakassen.se. Du har möjlighet att reklamera en vara i Enkla Kassen efter du har fått hem varan. Reklamationsrätt uppstår då varan är felaktig eller då varan inte uppfyller kvalitetskraven. Enkla Kassen granskar reklamationen och ersätter godkända reklamationer med varans värde. Prisavdraget regleras genom återinsättning på det bankkonto som är kopplat till kortet som användes vid betalning.

Ångerrätt Enkla Kassen

Försäljningen av Enkla Kassen med färdigpackade matkassar och livsmedel omfattas inte av ångerrätt enligt distansavtalslagen (lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler). Du kan läsa mer om ångerrätt och vilka varor och tjänster som är undantagna från ångerrätt på Konsumentverkets hemsida Hallå Konsument: https://www.hallakonsument.se/angerratt

Personuppgifter

När du köper våra produkter och använder våra tjänster kan du direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du genomför ett köp via vår hemsida, kontaktar oss, använder någon av våra tjänster eller deltar i events eller tävlingar där du lämnar ifrån dig personuppgifter av något slag.

Vi på Enkla Kassen vill ge dig en riktigt enkel vardag och samlar därför in data relaterad till din användning av våra tjänster så vi kan leverera en så bra upplevelse som möjligt. När vi gör detta är det väldigt viktigt att vi hanterar dina personuppgifter på ett bra sätt. Därför vill transparent beskriva hur vi samlar in, lagrar, delar och använder dina personuppgifter, samt beskriva hur du kan kontrollera och ställa in när och hur du vill dela dina personuppgifter.

Du ansvarar själv för att uppdatera dina uppgifter under Min Prenumeration på vår hemsida, detta i syfte att Enkla Kassen ska kunna fullfölja sina åtaganden. Enkla Kassen ansvarar inte för konsekvenser vilka kan härledas till inaktuella kunduppgifter såsom fel portkod, felaktigt telefonnummer samt fel leveransadress. Du har rätt att begära information om de uppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att informationen rättas eller tas bort.

För mer detaljerad information om vår behandling av personuppgifter kan du läsa mer om detta i vår integritetspolicy.

Har du frågor om personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta kundtjänst på info@enklakassen.se

Övrigt

Enkla Kassen förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan part.

Uppsägning och tvist

Enkla Kassen reserverar sig rätten att säga upp prenumeration för kund som bryter mot dessa kundvillkor. En sådan uppsägning sker omedelbart och kunden meddelas om detta via mejl. Enkla Kassen förbehåller sig även rätten att säga upp prenumeration för kund om Enkla Kassen anser att tjänsten inte passar kunden på grund av t.ex. logistiska skäl.

Om tvist föreligger mellan Enkla Kassen och kunden ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige.

Enkla Kassens Kundvillkor

Senast uppdaterad: 29-01-2019

Allmänt om tjänsten

Välkommen till Enkla Kassen, en prenumerationstjänst för leverans av råvaror och recept till vald leveransplats. Tjänsten ägs och drivs av Enkla Kassen AB, org.nr. 559121-5651, (nedan “Enkla Kassen”). Du blir kund hos Enkla Kassen när du registrerat dina uppgifter på enklakassen.se. Genom att kryssa i rutan ”Jag har läst och godkänner villkoren” vid registrering av dina uppgifter förbinder du dig att följa dessa kundvillkor.

Kundvillkoren utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som dessa kundvillkor berör. Enkla Kassen förbehåller sig rätten att uppdatera och revidera dessa kundvillkor. Särskilda villkor kan komma att gälla för vissa erbjudanden. Sådana villkor gäller då som tillägg till dessa kundvillkor. Har du frågor om kundvillkoren, dina leveranser eller om olika erbjudanden får du gärna kontakta kundtjänst på info@enklakassen.se.

Att bli kund hos Enkla Kassen

För att bli kund hos Enkla Kassen måste du vara minst 18 år och bo inom ett område i Sverige dit vi har möjlighet att leverera matkassar. Beställning görs genom att registrera sig via vår hemsida enklakassen.se. Efter att du genomfört din beställning skickas ett bekräftelsemejl med dina kontakt- och leveransuppgifter, samt information om när din matkasse kommer att levereras. Uppgifterna vid registrering ska vara korrekta och du är skyldig att uppdatera dessa uppgifter om de vid någon tidpunkt skulle förändras. Du ansvarar även för att inloggningsuppgifter förvaras varsamt och inte sprids vidare. I och med registreringen har du startat en löpande prenumeration hos oss.

Prenumerationstjänsten

Som kund hos Enkla Kassen erhåller du en matkasse innehållandes råvaror och recept för att enkelt och snabbt lösa vardagsmaten. Leverans sker varannan vecka eller de veckor du har valt. Tjänsten är en prenumeration och du fortsätter att erhålla leveranser till dess att du väljer att pausa eller avsluta prenumerationen.

Rabatt för nya kunder

Vid de tillfällen då Enkla Kassen erbjuder nya kunder en särskild rabatt på den första kassen gäller sådant erbjudande endast en gång per person. Efter första matkasseleveransen löper prenumerationen vidare till ordinarie pris.

Vid de tillfällen rabatter ges som kan användas oavsett kundstatus kan dessa ha olika begränsningar såsom att ett begränsat antal personer kan använda rabatten, att rabattkoden måste användas inom en viss tid eller att rabattkoden endast kan användas för en kasse. I de fall rabattkoden gäller för en kasse löper prenumerationen vidare till ordinarie pris efter kassens leverans.

Kundens ansvar för att kontrollera innehåll utifrån kundens eventuella särskilda behov eller matallergier

Vi ansvarar inte för att anpassa våra matkassar efter unika kundbehov, såsom allergier och livsmedelsöverkänslighet. Matkassarna kan innehålla nötter. Vad gäller innehåll av animalier förlitar vi oss på leverantörernas egen märkning av de enskilda produkterna.

Du, som kund, ansvarar själv för att läsa på innehållsförteckningarna och att på egen hand byta ut ingredienser som inte är lämpliga för eventuella särskilda behov eller önskemål. Kunder med en överkänslighet eller allergi uppmanas vara extra uppmärksamma.

Information om eventuella förändringar av pris och tjänstens innehåll

Enkla Kassen äger rätt att genomföra förändringar beträffande pris och/eller tjänstens innehåll. Vid prisändringar eller väsentliga förändringar beträffande tjänstens innehåll meddelas samtliga kunder om detta via sms, mejl eller telefon utifrån de uppgifter som lämnats vid registreringen, minst en vecka innan ändringen träder i kraft.

Enkla Kassen förbehåller sig även rätten att i undantagsfall byta ut produkter som listas i menyerna mot lämpliga ersättningsvaror. Detta kan bli aktuellt vid råvarubrist eller om ursprungsingrediensen av annan anledning behöver bytas ut eller ersättas.

Ändring, avbokning eller avslut av prenumeration

När du registrerat dig startas en löpande prenumeration, som du när som helst själv kan avsluta genom att gå in på Min Prenumeration på enklakassen.se. Där kan du också avboka enskilda matkassar, byta produkt eller inaktivera dina leveranser tills vidare. Vi har ingen bindningstid, men följande ändringar i din prenumeration kan göras senast onsdagen innan din nästa leverans: pausning av enskilda veckor, adressändring och avslut av prenumerationen.

Avgifter

Aktuella avgifter kan hittas på vår webbplats: https://enklakassen.se

Betalning

Som kund hos Enkla Kassen kan du endast betala med kort.

Vid första köptillfället debiterar vi ditt kort direkt. Följande leveranser debiteras ditt kort torsdagen innan leverans. Om kortbetalningen misslyckas så görs ett till försök att debitera ditt kort på fredagen. Om detta försök misslyckas så avbryts nästa leverans.

Leverans

Hemleverans sker enligt det leveransalternativ du har valt vid registrering och kan ändras fram till onsdagen innan nästa leverans.

Om leveransen helt skulle utebli krediteras eventuell redan erlagd betalning för leveransen i sin helhet.

Enkla Kassen förbehåller sig rätten att ställa in eller avboka leverans om kunden har angivit bristande eller felaktiga uppgifter vid registrering eller vid force majeure-liknande händelser såsom naturkatastrofer, krig, politiska oroligheter, strejk, lockout, blockad eller annat avtalshinder, eldsvåda, olyckshändelse eller annan omständighet utanför rimlig kontroll för Enkla Kassen, eller annan omständighet som väsentligen försvårar eller försämrar förutsättningarna för att leverans ska kunna fullgöras. I sådana undantagsfall meddelas du som kund om detta snarast möjligt.

Hemleverans

Hemleverans sker till den leveransadress som du anger vid registreringen. Tid för hemleverans är mellan klockan 17.00-22.00 på tisdagar.

Är du inte hemma vid tidpunkten för matkassens leverans placeras matkassen utanför dörren till angiven leveransadress. Bor du i flerfamiljshus placeras matkassen utanför dörren vid angiven lägenhet.

När en matkasse har levererats till leveransadressen övergår ansvaret för matkassen till dig som kund. Enkla Kassen ersätter ej stulen eller väderdrabbad matkasse.

Vid oförutsedda händelser och/eller besvärliga väderförhållanden kan matkassen i undantagsfall komma att levereras efter utsatt tid, det vill säga efter klockan 22.

 

Reklamationer

Om det skulle vara något fel på levererade varor kan du reklamera dessa. Vi önskar att du reklamerar snarast möjligt efter leverans. Detta gör du genom att ta en bild på varan och skicka den till oss på info@enklakassen.se. Du har möjlighet att reklamera en vara i Enkla Kassen efter du har fått hem varan. Reklamationsrätt uppstår då varan är felaktig eller då varan inte uppfyller kvalitetskraven. Enkla Kassen granskar reklamationen och ersätter godkända reklamationer med varans värde. Prisavdraget regleras genom återinsättning på det bankkonto som är kopplat till kortet som användes vid betalning.

Ångerrätt Enkla Kassen

Försäljningen av Enkla Kassen med färdigpackade matkassar och livsmedel omfattas inte av ångerrätt enligt distansavtalslagen (lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler). Du kan läsa mer om ångerrätt och vilka varor och tjänster som är undantagna från ångerrätt på Konsumentverkets hemsida Hallå Konsument: https://www.hallakonsument.se/angerratt

Personuppgifter

När du köper våra produkter och använder våra tjänster kan du direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du genomför ett köp via vår hemsida, kontaktar oss, använder någon av våra tjänster eller deltar i events eller tävlingar där du lämnar ifrån dig personuppgifter av något slag.

Vi på Enkla Kassen vill ge dig en riktigt enkel vardag och samlar därför in data relaterad till din användning av våra tjänster så vi kan leverera en så bra upplevelse som möjligt. När vi gör detta är det väldigt viktigt att vi hanterar dina personuppgifter på ett bra sätt. Därför vill transparent beskriva hur vi samlar in, lagrar, delar och använder dina personuppgifter, samt beskriva hur du kan kontrollera och ställa in när och hur du vill dela dina personuppgifter.

Du ansvarar själv för att uppdatera dina uppgifter under Min Prenumeration på vår hemsida, detta i syfte att Enkla Kassen ska kunna fullfölja sina åtaganden. Enkla Kassen ansvarar inte för konsekvenser vilka kan härledas till inaktuella kunduppgifter såsom fel portkod, felaktigt telefonnummer samt fel leveransadress. Du har rätt att begära information om de uppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att informationen rättas eller tas bort.

För mer detaljerad information om vår behandling av personuppgifter kan du läsa mer om detta i vår integritetspolicy.

Har du frågor om personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta kundtjänst på info@enklakassen.se

Övrigt

Enkla Kassen förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan part.

Uppsägning och tvist

Enkla Kassen reserverar sig rätten att säga upp prenumeration för kund som bryter mot dessa kundvillkor. En sådan uppsägning sker omedelbart och kunden meddelas om detta via mejl. Enkla Kassen förbehåller sig även rätten att säga upp prenumeration för kund om Enkla Kassen anser att tjänsten inte passar kunden på grund av t.ex. logistiska skäl.

Om tvist föreligger mellan Enkla Kassen och kunden ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige.