80 % lägre klimatpåverkan från mat med Enkla Kassen

Enkla Kassen kan minska klimatpåverkan från mat med 80%

 

Enligt Världsnaturfonden (WWF) behöver vi minska klimatpåverkan från mat med 75 %. Vi har nu klimatberäknat Enkla Kassen utifrån ingredienserna med hjälp av Klimatos webbverktyg (med klimatdata från RISE, Research Institutes of Sweden). Äter man en kost som motsvarar Enkla Kassens klimatpåverkan blir de totala utsläppen över ett år endast 320 kg CO2e per person (räknat på ett energibehov på 2000 kcal per dag). Det är en minskning med över 80 % jämfört med medelsvenskens matrelaterade klimatutsläpp (1 800 kg CO2e, enligt Naturvårdsverkets hemsida). Det är en större minskning än de 75 % som WWF anser krävs för att nå klimatmålen.

Se klimatpåverkan för respektive kasse:

Linskassen

Jordnötskassen

Sojafärskassen

Att äta mer vegansk mat är bra för klimatet men det stoppar inte där. En ny studie publicerad i Science av forskare från Oxford visar att animalisk mat endast bidrar med 18 % av kalorierna men tar upp 83 % av jordbruksmarken. Joseph Poore som lett forskningen kommenterar studien i The Guardian “A vegan diet is probably the single biggest way to reduce your impact on planet Earth, not just greenhouse gases, but global acidification, eutrophication, land use and water use (...) It is far bigger than cutting down on your flights or buying an electric car,” he said, as these only cut greenhouse gas emissions.”

Det här är vårt första försök till att mer exakt beräkna klimatpåverkan från Enkla Kassen. Vi vill flagga för att det finns en del begränsningar i datan och vi därför inte alltid har t.ex. helt korrekt ursprungsland, men vi siktar på att förbättra detta med tiden och kommer då uppdatera våra estimat. Vidare kan det också vara så att vi missat något annat i klimatberäkningen. Därför delar vi gärna med oss av beräkningarna och tar gärna emot feedback på hur vi kan förbättra klimatberäkningen av Enkla Kassen.

Klimatberäkningen med hjälp av Klimatos webbverktyg var ett stort steg framåt i att beräkna klimatpåverkan av Enkla Kassen. Vi kommer inom kort att publicera dessa siffror så de syns mer tydligt på fler delar av vår hemsida.


Lämna en kommentar

Vänligen notera att alla kommentarer behöver godkännas innan de publiceras